На допомогу педагогам


Авторитет вчителя

 

Авторитет вчителя є одним із наріжних каменів педагогічної діяльності Звісно,авторитет потрібно завойовувати,і робити це слід від першого дня перебування в освітньому закладі. 

Шляхи завоювання авторитету педагога

·        Слова не повинні розходитися зі справою. Якщо щось забороняєш , то й сам не повинен цього робити.

·        Якщо вимагаєш поваги до себе, то тобі потрібно навчитися поважати інших.

·  Завжди й скрізь використовуй під час роботи гру. Гра — це світ дітей та підлітків. І якщо ми зуміємо проникнути в цей світ, усі шляхи для нас відкриваються.

 

·     Будь чесним із дітьми. Вони живі «детектори неправди». У житті трапляються різні ситуації, і завжди гірка правда краще ніж солодка неправда.

Престиж вчителя

Престиж безпосередньо пов'язаний із авторитетом вчителя,але відрізняється від останнього тим,що припускає,крім поваги,перевагу одного перед іншим,навіть авторитетами. Інакше кажучи,вихованець на основі власних уявлень про цінності й ціннісні орієнтації «обирає» для себе педагога. Поряд із поняттям престиж існує поняття престижність.

Перше означає взагалі психолого-педагогічний і соціальний феномен;друге – наявність і ступінь (рівень)виразності престижу в конкретної особистості. Престижність вчителя зазвичай  свідомо створює в студентів настанову на позитивне ставлення до майбутньої діяльності та – навпаки. Про престижність педагога студенти роблять висновки за його професійною та непрофесійною діяльністю,а також за його особистісними якостями.

 

 

 

Імідж вчителя

Імідж — це уявлення про людину, що складаються на основі її зовнішнього вигляду, звичок, манери говорити, менталітету, вчинків та ін.

 

 

Складові іміджу

1.  Образ (те, що виникає із появою людини в колективі й залишається, коли людина йде).

2.       Зовнішній аспект (манери, хода, жести, міміка, одяг, зачіска).

3.       Внутрішній аспект (інтелект, думки, ерудиція, духовність, інтереси).

4.       Процесуальний аспект (темперамент, темп, пластичність, діяльність, емоції).

5.       Основа іміджу (позиції, настанови, легенда) — повинна відповідати психології переможця:

·       висока самооцінка;

·       оптимізм;

·       віра в добро;

·       уміння відчувати те, що відбувається, й бути причетним до цього;

 

·       уміння змінюватися, сприймати нове.

 

Поради викладачам для розвитку комунікативних здібностей :

·  педагогічно доцільні взаємини ґрунтуються на взаємоповазі студента й викладача;

·           викладач не повинен відверто демонструвати педагогічну позицію;

·           адекватна оцінка власної особистості;

· педагогові необхідно подбати про сприятливу самопрезентацію: продемонструвати студентам силу своєї особистості, захоплення, умілість, широту ерудиції, але робити це ненастирливо;

·             розвиток спостережливості, педагогічної уяви, уміння розуміти емоційний стан, правильно тлумачити поведінку;

·           збільшення мовленнєвої діяльності студентівза рахунок зменшення мовленнєвої діяльності педагога —     важливий показник майстерності спілкування викладача;

·           навіть за незначних успіхів студентів бути щедрим на похвалу;

·           зробити батьків своїх студентів союзниками педагогічних намірів;

·           зміст бесід повинен бути цікавим обом сторонам;

·    потрібно усвідомлювати, що навчальний заклад  є частиною суспільства, а ставлення педагога до студентів — вираження суспільних вимог.

 

 

 

Що робити на заняттях для розвитку креативності?

—  Підхоплювати думки студентів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.

—  Стимулювати і підтримувати ініціативу студентів, самостійність.

—  Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

—  Розвивати критичне сприйняття дійсності.

—  Вчити доводити починання до логічного завершення.

—  Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).

—  Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.

—  Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.

—  Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

—  Впливати особистим прикладом.

      Пам'ятати, що "своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у           своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це                   завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу"           (В.О. Сухомлинський).